Facebook Twitter
freeinternetworld.com

Cách Tăng Xếp Hạng Alexa Của Trang Web Của Bạn

Đăng trên Có Thể 23, 2022 bởi Emilio Moore

Thanh công cụ Alexa cũng hữu ích để duyệt cơ sở dữ liệu trang web đã hết hạn. Nhiều lần khi chúng tôi truy cập bất kỳ trang web nào, chúng tôi có thông báo lỗi rằng trang web không có sẵn. Chúng tôi chỉ cần nhấp vào nút Wayback Machine trên thanh công cụ Alexa và chúng tôi có thể thấy dữ liệu cũ của trang web đó.

Làm thế nào để tăng xếp hạng Alexa của trang web của bạn?

Thanh công cụ Alexa sử dụng vô số người dùng. Alexa xếp hạng bằng cách phân tích việc sử dụng Internet của hàng triệu người dùng thanh công cụ Alexa. Alexa phân loại hàng triệu trang web thông qua thanh công cụ Alexa và cung cấp thứ hạng số cho mỗi trang web được duyệt bởi thanh công cụ Alexa.

Biện pháp đầu tiên về việc tăng xếp hạng trang web của bạn là tải xuống thanh công cụ Alexa và bắt đầu duyệt trang web của bạn thường xuyên.

Sau khi bạn tải xuống xong thanh công cụ Alexa, thì bạn có thể thấy các trang web của mình Alexa xếp hạng trên thanh công cụ Alexa. Có thể nếu bạn không có thứ hạng Alexa, nó sẽ hiển thị thứ hạng "không có dữ liệu". Đừng lo lắng sau vài ngày, trang web của bạn sẽ có được thứ hạng của Alexa.

Tiếp tục duyệt qua thanh công cụ Alexa trong vòng vài tháng, trang web của bạn sẽ có được thứ hạng Alexa tuyệt vời. Đề xuất và mời bạn bè, người thân, nhân viên công ty của bạn tải xuống thanh công cụ Alexa trong máy tính của họ. Bạn sẽ thấy các trang web compnay của bạn sẽ trở thành cấp bậc Alexa rất tuyệt vời.