Facebook Twitter
freeinternetworld.com

Chuyển đổi Thứ Hạng Công Cụ Tìm Kiếm Của Bạn Thành Một Tài Sản

Đăng trên Tháng Tám 2, 2023 bởi Emilio Moore

Một định vị kết quả công cụ tìm kiếm mong muốn thực sự có thể là một tài sản cho một doanh nghiệp dựa trên Internet. Gần như tất cả lưu lượng truy cập được hướng đến các trang web đến thông qua các công cụ tìm kiếm khác nhau. Các chuyên gia nói rằng các cá nhân sử dụng các công cụ tìm kiếm khác nhau để tìm sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin hiếm khi tìm kiếm vào ban đêm ba trang đầu tiên của công cụ tìm kiếm Công cụ tìm kiếm để vận hành lưu lượng xe đến trang web Internet của bạn.

Mặc dù rõ ràng là một định vị kết quả công cụ tìm kiếm tốt là mong muốn và cần thiết, nhưng câu hỏi mà rất nhiều chủ sở hữu trang web có liên quan đến cách đạt được định vị kết quả công cụ tìm kiếm hàng đầu và nhiều hơn nữa, làm thế nào để giữ nó. Trước khi chúng tôi nhập các đai ốc và bu lông đạt được và bảo quản định vị kết quả công cụ tìm kiếm tốt, hãy cho phép tôi làm rõ cách thức hoạt động của SE và những tùy chọn bạn có để bạn có thể nhận được kết quả công cụ tìm kiếm trang web của mình. .

Để bắt đầu, sẽ có các loại SE khác nhau. Sẽ có SE chính - Google, Bing nhưng những người khác. Sau đó, có SE bổ sung kết quả từ SE chính. Ngoài ra còn có SE, thư mục và cổng thông tin đặc biệt hoạt động giống như SE khác nhưng thường hướng đến một chủ đề hoặc ngành công nghiệp cụ thể. Google là công cụ tìm kiếm chính vì nó là nóng nhất, do đó tôi chắc chắn khuyên bạn nên có được định vị kết quả công cụ tìm kiếm trong Google nếu có thể.

SE chính có xu hướng được gọi là người thu thập dữ liệu, nhện hoặc bot vì chúng sử dụng công nghệ "thu thập dữ liệu" mạng tìm kiếm các trang web có liên quan cao đến các điều kiện tìm kiếm được sử dụng bởi mọi người lướt web để biết thông tin, sản phẩm và dịch vụ.

Họ sử dụng các thuật toán chỉ là một vài hướng dẫn xác định mức độ phù hợp và chất lượng của trang web khi xếp hạng công cụ tìm kiếm CNTT.

Trong trường hợp bạn nhận thức được thông tin độc quyền của các công cụ tìm kiếm khác nhau, bao gồm thông tin về thuật toán của họ, việc tìm kiếm định vị kết quả công cụ tìm kiếm hàng đầu sẽ là luồng không khí; Tuy nhiên, các công cụ tìm kiếm khác nhau giữ cho các chi tiết như vậy riêng tư cộng với họ thay đổi hướng dẫn thường xuyên để liên tục cung cấp các hướng dẫn hoàn hảo cho những người sử dụng các công cụ tìm kiếm khác nhau để tìm thông tin thay vì phải chịu những thông tin kém này mà bằng cách nào đó đạt được kết quả công cụ tìm kiếm tốt. .

Giống như tôi đã nói trước đây, các công cụ tìm kiếm khác nhau thay đổi hướng dẫn định vị kết quả công cụ tìm kiếm của họ thường xuyên, do đó, hoàn toàn không có cách nào "xảy ra đá" để đạt được định vị kết quả công cụ tìm kiếm tuyệt vời. Những điều có xu hướng duy trì liên tục trong các quyết định của định vị kết quả công cụ tìm kiếm là việc sử dụng các từ khóa và từ khóa có liên quan, nội dung có liên quan, mức độ phổ biến siêu liên kết và liên quan đến siêu liên kết. Thông qua việc sử dụng các kỹ thuật tiếp thị của công cụ tìm kiếm tập trung vào các yếu tố liên tục này, cũng có thể thực hiện định vị kết quả công cụ tìm kiếm hàng đầu một cách hữu cơ - có nghĩa là trang web của bạn được đánh giá thông thường thông qua quy trình xếp hạng trang của động cơ tìm kiếm mà không cần phải chi tiêu để có được tìm kiếm Định vị kết quả động cơ là mong muốn.

Lựa chọn cho định vị kết quả công cụ tìm kiếm tự nhiên là mua kết quả công cụ tìm kiếm của bạn định vị thông qua chương trình quảng cáo công cụ tìm kiếm internet trả tiền cho mỗi lần nhấp như Google Adwords hoặc Bing! Tiếp thị công cụ tìm kiếm. Bằng cách sử dụng chương trình quảng cáo trả tiền cho mỗi lần nhấp hoặc chi phí cho mỗi lần nhấp, trang web của bạn sẽ được nêu trong các công cụ tìm kiếm khác nhau dưới dạng quảng cáo được tài trợ. Bạn đặt cược vào các từ khóa và các giá thầu tốt nhất có được danh sách tốt nhất thường xuyên hơn không. Google sẽ xem xét nhận dạng quảng cáo cũng như giá thầu cho kết quả của công cụ tìm kiếm Định vị quảng cáo trả tiền cho mỗi lần nhấp.

Với cả hai chương trình quảng cáo kết quả công cụ tìm kiếm hữu cơ và trả tiền cho mỗi lần nhấp, việc giám sát liên tục về định vị kết quả công cụ tìm kiếm của bạn là cần thiết để có thể theo kịp nó. Điều đó là cần thiết vì các hướng dẫn thay đổi cho định vị kết quả công cụ tìm kiếm hữu cơ và cạnh tranh đấu thầu cho các từ khóa cụ thể trong các chương trình trả tiền cho mỗi lần nhấp. Nếu danh sách công cụ tìm kiếm internet hữu cơ cực kỳ khó khăn hoặc các giá thầu trả tiền cho mỗi lần nhấp sẽ trở nên quá giá cả phải chăng, thì bạn có thể rất quan tâm nhất để sửa đổi các từ khóa bạn đang sử dụng hoặc thậm chí tìm kiếm định vị kết quả công cụ tìm kiếm trong nhỏ, nhỏ ít được biết đến của SE, Special SE, thư mục và cổng thông tin.